يک حقيقت هميشه زنده
نویسنده : بچه هیئتی - ساعت ٤:٠٤ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٤ خرداد ۱۳۸٥
 

فرازی از وصيتنامه الهی سياسي معمار کبير انقلاب اسلامی حضرت امام خمينی(ره)

«....و وصيت من به همه آن است که با ياد خدای متعال به سوی خودشناسی، خودکفايی واسقلال با همه ابعادش به پيش ، وبی ترديد دست خدا با شماست.»

وقتی ازامام (ره)پرسيدند چگونه به اينجا رسيديد ؛ فرمودند:«اول اينکه به وعده های خداوند درقرآن ايمان کامل داشتم.   دوم اينکه هميشه همه جا وهمه حال وظيفه ام را انجام دادم»

به نظر شما ضرورتی نمی بينيد که بيشتر در انديشه ها وافکار امام (ره) جستجو کنيم وبتونيم از رهنمودهاشون برای خود سازی وساختن جامعه استفاده کنيم.امام (ره) معصوم نبود اما بدون شک به بالاترين درجه از ايمان که يک غير معصوم ميتونه به اون برسه رسيده بود

آيا شما در اين گفته شک داريد ؟...............به من بگيد.