دعاهايي كه مستجاب نميشوند...
نویسنده : بچه هیئتی - ساعت ٢:٢۸ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٥ آذر ۱۳۸٦
 
السلام عليك يا اباعبدالله

از رسول خدا (ص) پرسيدند« ما هرچه دعا مي كنيم دعاي ما مستجاب نميشود؛ مگر خداوند در قرآن نفرموده { ادعوني استجب لكم }؟»
پيامبر (ص) فرمودند: چون قلب شما بيمار شده و مرده و به ده صفت بد گرفتار است:

1- خدا را ميشناسيد ، ولي عبادت نمي كنيد و او را اطاعت نمي كنيد
2- قران مي خوانيد ، ولي به آن عمل نمي كنيد
3- ادعا مي كنيد پيغمبر خدا (ص) را دوست داريد ، ولي با فرزندانش دشمني مي كنيد
4- ادعا مي كنيد با شيطان دشمنيد ، ولي موافق ومرافق(رفيق) او هستيد
5- مدعي هستيد بهشت را دوست داريد ، ولي كاري براي آن نيم كنيد
6- مي گوييد از آتش جهنم مي ترسيد ، ولي خود را در ان( آتش گناه) مي اندازيد
7- عيب مردم را مي گيريد ، ولي از خود و عيوبتان غافليد
8- ادعا مي كنيد از دنيا بدتان مي آيد ، ولي بر ثروتهاي مادي ودنيايي مي افزاييد
9- مي دانيد مي ميريد ، ولي براي مرگ آماده نمي شويد
10- اموات خود را دفن نمي كنيد ، ولي عبرت نمي گيريد
به همين دليل دعاهايتان مستجاب نمي شود
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تلنگر: اولاً همين جا با افتخار !!!!!! اعلام مي كنم ما (يعني من و شما خواننده محترم كه انشالله بچه هيئتي هستي) مورد شماره 3 رو نداريم!! خودش خيلي موهومّه!!!!

: ثانياً ...خودمونيم خيلي پر رو هستم من كه انتظار دارم دعاهام مستجاب بشه....

مثل هميشه ...(اين اسم شعر ذيل نيست اشتباه نكنيد)

هر كه چون گل به جهان ساده و خوشرو باشد

دل صاحب نظـران شيـفته او باشد

همچو گل اهل نظر دست به دستش ببرند

هركه خوش سيرت و خوش صحبت و خوشخو باشد

آدميت به سخنداني وفضل است و كمال

نه همين صورت وچشم و لب و ابرو باشد

گر تو را خصلت نيكوست چه حاجت به بهشت

كه بهشت تو همان خصلت نيكو باشد

تيز بين باش كه در پيچ خم كار جهان

نكته هايي است كه باريك تراز مو باشد

تا تو را قوت بازوست مكش منت خلق

منت ار مي كشي آن به كه ز بازو باشد

خوش بيارام به صحراي قناعت كه آنجا

زير سر خار مغيلان چو پر قو باشد

چند آري به زبان آنچه تو را در دل نيست

مرد بايد به جهان يكدل و يكرو باشد

بد مكن اين همه با خلق كه در روز حساب

سنجش نيـك و بد مـا به تـرازو باشد
___________________________________
اگه عرفه نديدم دعامون كنيد...