امسال هم داره تموم میشه...

 این روزها، سخت ترین کار برای من " نوشتنه "

وقتی یادم میاد پارسال ، این موقع کجا بودیم و چه حال و هوایی داشتیم، ....

***

راستی تا حالا رمان ارمیا  رضا امیرخانی رو خوندین؟

/ 1 نظر / 154 بازدید
بي نشونه

رای اینکه بگویم نرفتی از یادم به جای هدیه برایت غزل فرستادم هنوز کوچ تو را کوچه کوچه می گریم که کوچه گردترینم، برس به فریادم