چراغ هدایت

امام کاظم علیه السلام فرمودند:" بر بندگی خداوند پایدار باش"
ما تا کجا پایداریم؟
تا زمانی که منافع مان به خطر نیفتد؟...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گریز:

استقامت و پای کار بودن سیدسجاد در مسائلی که مربوط به کارهای خیر و  خدا پسندانه، زبانزد همه کسانی بود که اونو می شناختند

خستگی ناپذیر بود.. وقتی همه خسته شده بودند و دست از کار می کشیدند تازه سید سجاد گرم افتاده بودلبخند

/ 6 نظر / 19 بازدید
منتظر مهدی فاطمه

روحش شاد

مهم نیست

امیدوارم در کارهایتان موفق باشید سجاد در کار 1 اعجوبه بود شعار نمیدهم مثل 99 درصد نظرات! سجاد را در سجادها ببینید نه در نکوداشت او ؟رفتار ومنش خودمان را برای اعتلای فرهنگ او به کار بیندازیم سجاد نون به نرخ روز خوار نبود اما متاسفانه اطافش پر بودن بنده سجاد را در کارها فرماندهی کردم نیرویی مثل او نداشتم

رک حرف زن نترس

سجاد را بنر نکنید سجاد تابلو نیست سجاد حفاظی نیست بر گند کاری های ما سجاد را زنده نگه داریم با رعایت حلال وحرام بانگاه نکردن به نا محرم با نرفتن به قهوه خانه ها با صله ارحام دوستان سجاد در حد او نبودند به خصوص رفیق صمیمی آخریش که دوستی را در باره او به پایان رساند!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ما 1 عده حق طلب هستیم از کسی نمیترسیم جز خدا

اخراجی های 3

سجاد را بنر نکنید سجاد تابلو نیست سجاد حفاظی نیست بر گند کاری های ما سجاد را زنده نگه داریم با رعایت حلال وحرام بانگاه نکردن به نا محرم با نرفتن به قهوه خانه ها با صله ارحام دوستان سجاد در حد او نبودند به خصوص رفیق صمیمی آخریش که دوستی را در باره او به پایان رساند!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ما 1 عده حق طلب هستیم از کسی نمیترسیم جز خدا

آشنا

اگر مردم نشان قبر پیداست گدای مجتبی قبرش همین جاست میلاد امام حسن مبارک

فدات

کاش بودی تلاش بعضی ها رو تو هیئت میدیدی!