بسم الله

سلام
فکر کنم دیگه وقتش بود
از هر کی کمک خواستم پشت گوش انداخت آخرشم خودم باید دست بکار می شدم البته نمیدونم چی از آب در میاد ولی به هر حال عدم وابستگی به دیگران ارزش داره مگه نه؟
_نه؟
چرا نداره بی خیال گیر نده
ما نیت مون خالصه ا
پر حرفی نکنم نظر بدین میدونم خیلی کار داره
یاعلی مدد

/ 2 نظر / 3 بازدید
حسن رحمانی

بامن تماس بگیربابت عکسها چطوری ريختم توی انجمن ياعلی۰۳۹۱۳۲۲۷۵۷۸

خودش

گفت: چه کار می کنی؟ ميخواره با لحن غمزده يی جواب داد: می، می زنم. مسافر کوچولو گفت: می ، می زنی که چی؟ ميخواره جواب داد: که فراموش کنم. مسافر کوچولو که حالا ديگر دلش برای او می سوخت پرسيد: که چی را فراموش کنی؟ ميخواره جواب داد: سرشکستگی می خواره بودنم را. اين را گفت و قال را کند و به کلی خاموش شد و مسافر کوچولو مات و مبهوت راهش را گرفت و رفت و همهن جور که می رفت تو دلش می گفت: «اين آدم بزرگ ها، راستی راستی چقدر عجيبند» ... موفق و سبز باشی.