پست های ارسال شده در دی سال 1386

دل و جانت قلندر! صيقلى باد. هميشه فكر و ذكرت ياعلى باد. عيد غدير مباركاین یادداشت توسط سرویس SMSblog ارسال شده است.
/ 3 نظر / 47 بازدید