پست های ارسال شده در مرداد سال 1389

دلم تنگ شده...آقا ...بیا تورا بخدا..

سجاد! نمیگم سیدسجاد.. نمیگم سجادجان.... آسدسجاد صدات نمیکنم... مثل خیلیها بهت نمی گم سجی... فقط میگم :سجاد....سجاد...سجاد.... شکلکهای پرشین بلاگ نمیتونن اشکهای منو نشون بدن.... حروف و ... ادامه مطلب
/ 13 نظر / 62 بازدید