پست های ارسال شده در شهریور سال 1389

روز آخر چقدر عرفانیست چشمهایم عجیب بارانی است... عطر جنت تمام شد; افسوس... آخرین لحظه های مهمانیست ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دوباره یاد شب وداع افتادم  چقدر جانکاه طاقت ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 42 بازدید